Publikováno: 8. 1. 2019

Muzea a senioři

@MCMP

Muzea a senioři. In: Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

DROBNÝ, Tomáš

NIPOS : Praha, 2016. s. 45-52, ISBN 978-80-7068-312-5.

 

Senioři se stávají z hlediska muzejní pedagogiky stále významnější součástí muzejního publika. Edukace seniorů, nejen v muzeích, vyžaduje používání specifických forem, typů programů a nástrojů. Odpovídající přístup vede i k přehodnocení dosavadního třídění muzejně edukačních programů nejen pro seniory, ale i pro všechny skupiny muzejní veřejnosti. Nelze opomenout přínos seniorů v roli dobrovolníků pro vlastní činnost muzeí.

 

Odborný článek