Publikováno: 8. 1. 2019

Dobrovolnictví. Prostředník mezi muzeem a veřejností.

@MCMP

Dobrovolnictví. Prostředník mezi muzeem a veřejností. In: Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR, VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví.

Brno, 3. -4. listopadu 2011

Sborník příspěvků. Asociace muzeí a galerií České republiky: Praha. 2012, s. 101-106. ISBN 978-80-86611-48-8.

DROBNÝ, Tomáš

 

Muzejní dobrovolnictví je fenoménem, který signalizuje změny a výzvy pro kulturní sféru dnešní doby. Jeho podstatou není otázka, co mají muzea dělat (poslání sbírkotvorné instituce se ani po dvou stoletích v zásadě nemění), ale spíše, jak to mají dělat. Dobrovolnictví hraje v hledání aktuálních odpovědí významnou roli.