AKCE: 11. 11. 2020

Seminář Depozitář - odborná správa a uložení sbírek (změna termínu)

@mc-galerie.cz

Seminář pro odborné pracovníky věnující se správě a ochraně sbírek z oblasti výtvarného umění.

Datum konání: 11. 11. 2020
Místo konání: NGP, AUDITORIUM, Veletržní palác, Praha 7

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění připravilo seminář zaměřený na zvyšování specializovaných znalostí a kompetencí odborných pracovníků věnujících se správě a ochraně sbírek z oblasti výtvarného umění.

Správci depozitářů a kurátoři výtvarných sbírek na semináři získají základní přehled o pravidlech odborné správy sbírek podle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a podle metodik ministerstva kultury vztahujících se ke správě a ochraně sbírek. Budou seznámeni s hlavními pravidly pro preventivní konzervaci muzejních sbírek, způsoby ukládání sbírkových předmětů v depozitáři, udržování vhodného klimatu, nastavení režimu větrání, úklidu. V praktických ukázkách si připomenou pravidla vhodné manipulace s jednotlivými typy sbírkových předmětů či jejich balení pro transporty.

Zájemci o účast se mohou hlásit do 30.10.2020 prostřednictvím přihlášky na kontakt: dagmar.jelinkova@ngprague.cz, předpokládaná kapacita semináře je 50 účastníků, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

Zdroj: mc-galerie.cz/seminare-metodickeho-centra/depozitar---odborna-sprava-a-ulozeni-sbirek---seminar.html


Přihláška