Publikováno: 6. 8. 2013

EXARC - Open Archaeology

EXARC - Open Archaeology
Informační portál věnováný archeologickým muzeím v přírodě (archeoskanzenům), experimentům v archeologii a projektům prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví.