AKTUALITA 19. 11. 2012

Eruditio Publica

Eruditio Publica o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v červenci roku 2011 z iniciativy jejích zakladatelek. Vykonává vzdělávací, metodickou, výzkumnou a konzultační činnost v oblasti celoživotního vzdělávání. V rámci této činnosti provádí výzkum v oblasti vzdělávání, zpracovává nová témata a tematické oblasti, vytváří inovativní metodiku, včetně podpory využívání moderních technologií v procesu učení.

AKTUALITA 17. 11. 2012

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

Centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1.5.2002 při Českém vysokém učení technickém v Praze. Svým mezioborovým zaměřením vytváří koordinační platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové dědictví v České republice, vytváří podmínky pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Český svaz muzeí v přírodě, o.s.

V současné době neexistuje v České republice otevřená platforma, která by poskytovala prostor pro společné řešení odborných otázek týkajících se specifické problematiky muzeí v přírodě, která si kladou za cíl zachovávat a prezentovat hmotnou i nehmotnou kulturu lidových vrstev tvořících významnou část národní kultury. Ve snaze o nápravu tohoto stavu se zástupci státních muzeí v přírodě, která se nacházejí na území ČR, shodli na potřebě vzniku „Českého svazu muzeí v přírodě o.s." (ČSMP), jehož prioritou by bylo řešení profesionálních zájmů a potřeb muzeí v přírodě.