AKCE: 5. 4. 2019

Žít s obrazy. Artotéka jako možný způsob prezentace současného umění a edukace – mezinárodní sympozium

@mg

Sympozium otevře diskuzi o naplňování poslání artoték – veřejných půjčoven umění – a o jejich významu pro muzejní a knihovní instituce. Pozornost bude věnována i problematice budování uměleckých sbírek artoték, stejně jako provozním otázkám těchto institucí.

Datum konání: 5. 4. 2019
Místo konání: Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně, Moravské náměstí 1a, Brno

Příspěvky budou simultánně překládány do češtiny a němčiny. Účast na sympoziu je zdarma, nicméně registrace je z kapacitních důvodů povinná.   

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Sympozium pořádá Moravská galerie v Brně a k ní přidružené Centrum nových strategií muzejní prezentace ve spolupráci s Artothek Niederösterreich v Kremži v rámci projektu Artotéky realizovaného z programu FMP Rakousko – Česká republika za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.

Více informací naleznete zde

 

Zdroje: http://www.culturenet.cz/aktuality/zit-s-obrazy-artoteka-jako-mozny-zpusob-prezentace-soucasneho-umeni-a-edukace-mez-sympoziu/n:27895/, http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/doprovodne-akce/aktualni-akce/2019/duben/sympozium-zit-s-obrazy.aspx