AKCE: 24. 9. 2018

Muzeum škole- škola muzeu?

Muzeum škole- škola muzeu?

Setkání pracovní skupiny pro spolupráci Mezi muzeem a školou, komise pro práci s veřejností a mezejní pedagogiku, Asociace muzeí a galerií ČR

 

Datum konání: 24. 9. 2018
Místo konání: Muzea hlavního města Prahy, Hlavní budova, Na Poříčí 52, Praha 8.

Třetí setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzejními a galerijními institucemi a školami, která již druhým rokem participuje na profesním rozvoji členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. Jednodenní akce proběhne jako krátká přednáška a praktické semináře pro členy komise a další zájemce, které tato problematika zajímá, chtějí o ní diskutovat, nahlížet na různé přístupy, sdílet praktické zkušenosti.

Program setkání:

  • 9.45 – 10.00               Registrace účastníků
  • 10.00 – 10.05             Zahájení, úvodní slovo
  • 10.05 – 10.50              Úvodní přednáška: Metody a techniky dramatické výchovy v muzejní pedagogice – přednosti a úskalí (Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D., MMP Praha)                        
  • 11.00 – 12.30             Praktické semináře – 1-3
  • 12.30 – 14.00             Přestávka na občerstvení
  • 14.00 – 15.30             Praktické semináře – 1-3       

1. Dramatická výchova v programech pro školy zaměřených na dějiny 20. století.  (Mgr. Tomáš Doležal, SVČ Lužánky Brno)

2. Potenciál muzejní expozice pro dramatickou situaci (a kde ho najít). (MgA. Alena Anna Kyselo, Regionální muzeum Jičín)

3. Příklady využití dramatické výchovy na příkladech ze starších dějin v muzeu i ve škole. (Iva Vachková)

 

Přihlášky zasílejte na email kralova@muzeum-melnik.cz do 17. září 2018. Formulář k přihlášení a více informací ke stažení níže. 

Účastnický poplatek 100,- (zahrnuje drobné občerstvení).